dissabte, 18 d’abril del 2009

Selecció / Selección

Selecció
Vaig estar en un concert molt punkie. Una de les cançons es deia "selecció" (tot i que no n'estic molt segur ni d'això ni del que explico a continuació, doncs la veu no es sentia molt bé, de tal manera que pot ser producte de la meva sòrdida imaginació) i només es cantava "selecció" i després una frase que deia algo així com que el seu propi significat ja és terrorífic. Penseu-hi, aquesta paraula, ja pel seu propi significat, fa por, molta por, i dóna fe del costat més xungo de l'ésser humà. Després penseu què passa si li posem adjectius:
-Selecció nacionals
-Selecció natural
-Selecció genètica
...

Com més hi penses, més por fa!

Selección

Estuve en un concierto muy punkie. Una de las canciones se llamaba "Selección" (aunque no estoy muy seguro ni de esto ni de lo que viene a continuación, puesto que la voz no se oía muy bien, de tal modo que todo puede ser producto de mi sórdida imaginación) y tansolo se cantaba "selección" y después una frase más que decía algo así como que su propio signficado ya era terrorífico. Pensadlo, esta palabra, ya por su propio significado, da miedo, mucho miedo, y da fe del lado más chungo del ser humano. Después pensad en lo que pasa si le ponemos adjetivos:
-Selección nacional
-Selección natural
-Selección genética

¡Cuanto más piensas, más miedo da!