dijous, 2 de juliol del 2009

Inconvenients i convenients de ser pobre

L'inconvenient principal de ser pobre és el fet de que per aconseguir un determinat resultat has de fer moltes més coses que els rics; si més no, fer més coses ens ofereix més coneixements i exigeix més esforç: en conseqüència, la supervivència del pobre és molt menys fràgil.