dijous, 10 de desembre del 2009

Emilia Llorca, Resquiecat In Pace

Ahir va morir Emilia Llorca, presidenta de l'Associació de veïnes i veïns de l'Òstia, de la Barceloneta. Des de l'assemblea pel dret a l'habitatge lamentem la seva pèrdua i llencem el següent comunicat en el seu record i agraïment,

Gràcies, Emília

L’Assemblea pel dret a l’habitatge de Barcelona (VdeVivienda) vol expressar el seu condol per la pèrdua de l’Emília Llorca, veïna de la Barceloneta, lluitadora. L’Emília era una persona d’una immensa generositat, amb un gran sentit de l’humor i ganes de viure, i afortunadament era contagiosa. Els activistes de VdeVivienda hem viscut amb l’Emília i la gent de l’Òstia moments de gran vàlua per la ciutat, recolzant les seves reivindicacions i aprenent de la seva manera senzilla d’enfrontar els problemes; problemes que no eren petits.

L’Emília no només ens va deixar un grat record i la generositat de fer pinya entre aquells que patim problemes col·lectius, també ens va deixar alguna victòria. Gràcies a gent com l’Emília el desastre del Pla dels ascensors va ser retirat, donant així tranquil·litat al veïnat de la Barceloneta. La gent de la Barceloneta ha estat i és un exemple a seguir pels veïns de Barcelona. La seva mobilització contra l’Hotel Vela és avui dia, el testimoni que pren el relleu de la lluita social contra les estratègies de gentrificació a la Barceloneta.

A VdeVivienda mai no oblidarem l’humil llegat que ens han deixat l’Emília i els milers de persones anònimes que no callen davant els poders polítics o econòmics, que prenen la iniciativa de defensar-se col·lectivament, de cridar contra la injustícia, d’organitzar-se contra la desídia. Tota la societat té un deute amb les persones que, com l’Emília, estan implicades amb el seu barri, amb la seva ciutat i amb la seva gent. El seu record es mantindrà viu mentre seguim lluitant, mentre seguim rebel·lant-nos.

Potser no aixecarem un monument en el seu honor, preferim derrocar les injustícies i fer-hi lloc perquè hi neixin noves flors.

Per tot el que ens has ensenyat, gràcies Emília!

divendres, 4 de desembre del 2009

Manifest anti-vacunació

Per coses de la vida, uns quants activistes pensàvem fer un manifest anti-vacunació, perquè crèiem que lo de la Grip porcina és un escàndol de magnituds desconegudes. Perquè no quedi relegat al disc dur del rondinador, m'he decidit a publicar-lo aquí...

Manifest contra la vacunació de la grip porcina (renomenada grip A)

Constatem:

- Que la malaltia no és mortal ni perillosa i que l'alarma generada per les autoritats és desproporcionada
- Que les vaccines poden resultar perilloses per la salut humana i porcina i que, en tot cas, es tracta d'una malaltia comuna en quant als seus resultats i símptomes

Denunciem:
- Que els canvis en la definició de pandemia de la OMS es produeix en estranyes circumstàncies
- Que els governs d'aquí i allà han atemorit a la població sense motiu
- Que les maniobres de les empreses interessades en aquest afer són sospitoses

Exigim:
- Que els governs rectifiquin la seva postura i es disculpin davant de la població per l'alarma social que han generat
- Que qui tingui capacitat per fer-ho, investigui les empreses farmacèutiques implicades en l'afer
- Que qui tingui capacitat per fer-ho investigui i, en el seu cas, reprobi o persegueixi els comportaments de la OMS i els seus responsables
- Que les autoritats sanitàries facin una declaració de voluntat que els impedeixi en qualsevol moment realitzar vacunacions forçoses
- Que les autoritats rebutjin i persegueixin tota aquella norma o contracte que eximeixi de responsabilitats les empreses que operen en àmbits sanitaris o mèdics pels productes que posin a disposició del públic o dels sistemes de salut
- Que les autoritats sanitàries i econòmiques avaluin i informin del volum de cost farmacèutic als sistemes sanitaris públics o privats i la relació de proveïdors,
- Que les autoritats sanitàries publiquin informació sobre l'activitat dels metges, i afavoreixin l'escrutini del públic al respecte de la despessa i la recepta sanitària

Demanem:
- A la població, que s'abstingui de vacunar-se del brot de la grip del porc i, en general, que faci valer la seva llibertat d'objectar consciència davant de dubtes ètics en relació a qualsevol actuació administrativa o tingui present la possibilitat d'aturar una mesura administrativa amb el control judicial mitjançant un procediment d'habeas corpus
- A la professió mèdica, que informi amb rigor científic, unànim i comprensible sobre els riscos del brot de grip i el seu tractament
- A la indústria farmacèutica que aturi tot tipus d'activitat contrària a l'ètica mèdica; i als seus profesionals, que facin arribar la informació sobre aquestes pràctiques a la població o a diferents autoritats judicials per vies alternatives

CAS

Constatamos:

- Que la enfermedad no es mortal ni peligrosa y que la alarma generada por las autoridades es desproporcionada
- Que las vacunas pueden resultar peligrosas para la salud humana y porcina y que, en todo caso, se trata de una enfermedad comúne cuanto a sus resultados y síntomas

Denunciamos:
- Que los cambios en la definición de pandemia de la OMS se produce en extrañas circunstancias
- Que los gobiernos de aquí y allá han atemorizado a la población sin motivo
- Que las maniobras de las empresas interesadas son sospechosas

Exigimos:
- Que los gobiernos rectifiquen en su posición y se disculpen ante la población por la alarma social que han generado
- Que quien tenga capacidad de hacerlo, investigue las empresas farmacéuticas implicadas en el caso
- Aque quien tenca capacidad para hacerlo, investigue y, en su caso, repruebe o persiga los comportamientos de la OMS y sus responsables
- Que las autoridades sanitarias hagan una declaración de voluntad que les impida en cualquier momento realizar vacunaciones forzosas
- Que las autoridades rechacen y persigan toda aquella norma o contrato que exima de responsabilidades a las empresas que operan en ámbitos sanitarios o médicos por los productos que pongan a disposición del público o de los sistemas de salud
- Que las autoridades sanitarias y económicas evalúen e informen del volumen del coste farmacéutico a los sistemas sanitarios públicos o privados y la relación de proveedores,
- Que las autoridades sanitarias publiquen información sobre la actividad de los médicos y favorezcan el escrutinio del público respecto del gasto y la receta sanitaria

Pedimos:
- A la población, que se abstenga de vacunarse del brote de la gripe del cerdo y, en general, que haga valer su libertad de objetar consciencia ante las dudas éticas en relación con cualquier actuación administrativa o tenga presente la posibilidad de parar una medida administrativa con el control judicial mediante un procedimiento de habeas corpus
- A la profesión médica, que informe con rigor científico, unánime y comprensible sobre los riesgos del brote de gripe y su tratamiento
- A la industria farmacéutica que pare todo tipo de actividad contraria a la ética médica; y a sus profesionales, que hagan llegar la información sobre estas prácticas a la población o a diferentes autoridades judiciales por vías alternativas

dijous, 3 de desembre del 2009

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

MANIFIESTO
En defensa de los derechos fundamentales en Internet. Free Culture Forum
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

dimarts, 24 de novembre del 2009

Los Anti-Oscar del Derecho

Me he decidido a entregar los anti-Oscar del Derecho, algo así como los Razzie para abogados. Y los premiados son:

- Mejor actor secundario: Santiago Muñoz Machado, por ser enjuiciado en un caso de alteración de estructura accionarial de las empresas de Berlusconi relacionadas con TeleCirco y luego, después de ser absuelto, querellarse contra Garzón por haber abierto el caso.

- Mejor acriz secundaria: Emilia Casas, presidenta del Tribunal Cosntitucional por asesorar a una abogada que llevaba un caso de violencia de género y decirle "si llega al Constitucional, me avisas".

- Mejor actor revelación: Al abogado Pau Molins, defensor del sr. Millet (el saqueador del Palau de la Música) por decir, en el programa Ágora excusando al señor Millet, que ya había pasado suficiente vergüenza confesando que había robado, como si el robar en sí mismo no fuera lo vergonzoso...

- Mejor iluminación: Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, por saquear ayuntamientos a golpe de plan urbanístico y sorprenderse de que la cama de la trena no estuviera hecha.

Continuará...

dimarts, 13 d’octubre del 2009

Seguidores, no hay camino

Tenlo claro: si el resto te sigue es porque no saben dónde van o porque no saben ir. Tal vez la pregunta siguiente sea: ¿si tus seguidores no saben dónde van son buena compañía para el camino?

La situación ideal de un camino colectivo sería aquella en la que todos los que se acompañan saben dónde van, de tal manera que, aunque todos tengan su propio camino, el destino sea compartido y unos no necesiten instrucción ni instrucciones (mirada -escrita- así, esta palabra es más fea de lo que parece), porque si los necesitan es posible que estén perdidos, hayan perdido el mapa, ambas cosas a la vez, o incluso que no quieran saber hacia dónde se dirigen ni por qué derroteros irá su camino, o que no tengan ganas de mirar el mapa.

Los que no quieren mirar el mapa, mejor que no se pierdan, porque en ese caso, no tendrán ninguna posibilidad de retomar la dirección correcta; los que no quieren saber hacia dónde se dirigen o cuál será el recorrido no podrán hacer balance sobre el esfuerzo necesario ni la energía gastada y, en consecuencia, necesitarán infinidad de indicaciones en su errático caminar, perdiendo eficiencia; los que han perdido el mapa pueden tener alguna noción de dónde se encuentran, pero ante la oscuridad serán más vulnerables, y ante la tormenta no sabrán dónde refugiarse; los que simplemente están perdidos depositarán su fe ciega en otro caminante (y ya pueden tener suerte para dar con el que tiene mapa y sabe usarlo, porque si depositan su confianza en alguno de los de este párrafo, tienen un alto porcentaje de sufrir sus mismos errores).

Desde luego, hay gente que tiene diferentes caminos y diferentes destinos, sabiendo todos ellos dónde van. Estos pueden cruzarse, ayudarse, molestarse o caminar en paralelo. Siempre quedará la pregunta maldita, ¿podemos aspirar a tener todos el mismo objetivo, el mismo destino? La respuesta suele llamarse utopía pero el problema es que no se trata de un lugar, y por tanto sería incompatible con la misma idea de camino e incluso con el caminar. ¡En este caso, seguidos, seguidores y caminantes con su propio camino estarían todos equivocados!.

¿Es esto un lío? No, es un camino que no se recorre, que no existe porque el verdadero destino no es un lugar, sino un estado, una situación, una relación con el lugar en el que se esté, con la gente que mora a nuestro alrededor. Seguidores, no hay camino, el camino se hace al estar (que requiere algo más que "ser"). Eso sí, caminar puede constituir un irrenunciable placer.

dimarts, 6 d’octubre del 2009

Los espías son nuestros

Filtros, convenciones, códigos, cautelas (excesivas siempre). Cuando desconfiamos buscamos un culpable y no es otro que el que tenemos ante el espejo. Cuando intrigamos ocultándonos (porque criticamos a alguien a escondidas), generamos un conocimiento parcial que se puede considerar secreto y, por consiguiente y sin embargo, entonces difundido. Nuestras críticas siempre llegan al otro lado y el miedo nos empuja a ocultarlas, en vano, y lo sabemos e ignoramos.

Esta especie de esquizofrenia genera la sospecha del otro (el criticado) que ha conocido la crítica por una tercera, cuarta, quinta, sexta persona (en su peor versión, seguramente) y el aludido desconfía con lógica paranoia. Aquí hay una bifurcación, porque una persona clara intentaría asumir la crítica y arreglarlo de algún modo; por el contrario, una persona encegada, puede obrar vigilando al otro y todas las acciones que pueda emprender contra él, y conforma un dispositivo de espionaje. En todos los tiempos se han sucedido este tipo de estúpidos acontecimientos, consecuencia del devenir cruzado de dos covardías concatenadas. En realidad, los espías los creamos nosotros con nuestros secretos y escondites, con nuestra incapacidad de ser dignamente explícito, claro. De otro lado, actúan otros tipos de lenguaje más objetivos: en ese punto, hasta la verdad complica más las cosas. Los espías son nuestros, son consecuencia de nuestros actos y omisiones.

Cuando obramos con sinceridad y exponemos nuestra crítica, por cruda que sea, en público (normalmente cuando ya no tenemos nada que perder, es decir, en el peor momento), nuestra crítica suele ser más eficaz, máxime si es colectiva. Hagámoslo como costumbre y no como grito: propongo.

Contexto: un crítico televisivo entrevista a un presentador de informativos. Este periodista cubría una noticia sobre la represión hacia los estudiantes disidentes al Plan de Bolonia. La noticia televisiva fue criticada por todos, incluídos los estudiantes (en realidad, los únicos estudiantes que aparecían estaban encapuchados bandera en mano, ante una policía que cargo incluso contra periodistas); el periodista se excusa diciendo que los estudiantes habían puesto muchos filtros y era imposible acceder a ellos. Esta entrevista me ha obligado a pensar en las intrigas que nos traemos entre nosotros, entre los libertarios en Barcelona. No me refiero a los militantes exclusivamente, sino al resto de la ciudad, que también aspira a la liberación, pues todos nos escondemos de los fantasmas que creamos no solo en la lucha social, sino también en el trabajo, con nuestros conocidos, en el gimnasio, por la calle... Creo que el coste de la confianza es bajo en general e ínfimo a largo plazo. Saldremos ganando si hablamos con claridad y asumimos lo que pensamos mostrándoselo a los demás (la persona que domina una situación -la jefa, la compañera, la amiga- no quiere que le critiquen o que le desobedezcan), pero si todos hablásemos ante los demás con claridad, esas personas que pretenden dominarnos cejarían en su empeño de dominar y pasarían ser una compañer, como las demás. Yo sigo intentándolo. Por cierto, la excusa del periodista no es del todo creíble. Los estudiantes comunican sus motivos y sus decisiones colectivamente en comunicados que, en alguna ocasión, podrían ser leídos, explicados, resumidos o referenciados. Intentar buscar una persona sola para entrevistar -cuando entre muchos han elaborado un documento explicativo de su posición- no cuenta como trabajo, si no es complementando una información mucho más compleja, documentada y aséptica.

dijous, 17 de setembre del 2009

De los hijos de puta reconocidos o cuando el lenguaje común es aprobado por sus señorías

Ayer me asaltó una gran noticia. Se anulaba un despido causado por la pronunciación de la expresión "hijo de puta" (atención, esto no tiene nada que ver con las putas que -hay que recordar- nunca dejarían que sus hijos fueran seres injustos y despreciables -policías, gerentes, ...). Pasa todos los días: el jefe no paga, el trabajador requiere el pago y este requerimiento no es atendido y llega un momento en el que el agredido económicamente agrede verbalmente al jefe (¡Eres un hijo de puta!). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha declarado en su sentencia que la degradación social del lenguaje hace que la expresión que pudiera parecer inofensiva sea de uso común.

Llevo ya un par de años predicando tan altísima reflexión (sarcasmo), en sesiones de seminario, en artículos y papers y siempre parecía encontrarme con dos tipos de reacciones. La una, pública, me decía que el honor de las personas impide el insulto, que lo políticamente correcto es el que no ofende y el que no expresa rechazo. La otra, subterfugio político, me decía que cómo podía estar defendiendo a gentuza que se dedica a ir insultando por ahí a Ramoncín.

Lo primero no lo comparto (y yo siempre decía, como en una expresión de meditación sociológico-jurídica, que el problema era que esas sentencias las dictaba el prototipo de juez conservador -blanco, hombre, viejo- que nada sabe de la vida ni sus diatribas), lo segundo me indignaba. Desde la persecución de Lenny Bruce, que fue perseguido por su famoso blow-job (mamada) hasta la del foro donde el último pre-subversivo insultaba a Ramoncín, todos ellos son caso de (cuidao!) renuncia a la relidad. Peor aún, se negaban a aceptar un debate filosófico, jurídico y racional sobre el lenguaje de la calle y las diversas aristas de la realidad. Porque Ramoncín es realmente un gilipollas: ¿qué es sino un tipo que se hizo famoso como subversivo execrando sobre la moral y que luego perseguía a todo aquél que le faltara el respeto? Pues sí, un gilipollas, con todas sus letras. La reflexión que cabía hacer a nivel jurídico y filosófico es simple. La vulneración del honor se mide por la estima que se tiene una persona de si misma (así hubiera sido imposible insultar hasta al peor de los violadores), cuando tal vez el canon debería ser la honra pública del personaje, el amor que el público tiene por una persona (en el caso de Ramoncín, evidentemente es 0 lo que permitiría llamarle hijo puta, cual patrón).

Hasta hace poco creía que había una tendencia totalitaria (orwelliana) a regular todos los actos del lenguaje humano. Pero las referencias comunes son nuestras (y cuando digo nuestras digo de todos, sin exclusión) y eso no nos lo pueden robar. ¿Puede prohibirme una empresa (pongamos El País) explicarle una noticia que he leído en su diario a otra persona porque esta otra persona no ha pagado por esa información? ¿Y aprendérmela de memoria? Desde luego que no, y hasta ahora parecía que sí. No sabemos si hemos acabado de rechazar la realidad, si estamos saliendo de un pozo o si simplemente un rayo de luz ha escapado de la irracionalidad. El caso es que por unos instantes me he sentido más libre. No he acudido a la puerta de mi jefa a decirle que es un hijo de puta porque en realidad no lo es, todo lo contrario, pero he dormido más tranquilo sabiendo que el que tiene por jefe a un hijo de puta no tendrá que sufrir ni por pensarlo ni por decirlo. No se si estamos en diciembre de 1984, pero al menos parece que va a nevar.

dimecres, 26 d’agost del 2009

Profana, que algo queda

Lectures d'estiu... he tingut temps per fotre-li una llegida al llibre que em va tocar a la feina per Sant Jordi. És “Què vol dir ser contemporani?”, de Giorgio Agamben, un filòleg i filòsof, és a dir, un amant del sentit de les paraules. Defineix la persona contemporània com aquella que està més enllà de la seva societat, algú que hi veu la seva foscor... Aquest text està prou bé, en recomano la lectura. Però l'edició d'Arcàdia inclou també altres dos textos (tots dos són curts perquè són discursos pronunciats normalment davant la concessió d'un premi): 1) Què és un dispositiu? I, 2) l'Amic. El primer, relatiu als dispositius m'ha semblat digne de ressenya.

En el món dels humans hi ha bàsicament dues coses, la natura i allò artificial, fruit del treball de l'home. El dispositiu és una xarxa d'elements que fa una funció. L'exemple, lamentablement, més clar és el dispositiu policial: hi ha objectes, persones, ordres a complir en determinades circumstàncies i també persones (...). Agamben està amoinat perquè vivim en un món (aquesta darrera etapa del capitalisme) saturat de dispositius que coarten la llibertat humana. I treu a col·lació un altre concepte:

“[...] 8. Això vol dir que l'estratègia que hem d'adoptar en la nostra pugna amb els dispositius no pot ser senzilla, ja que es tracta d'alliberar allò que ha estat capturat i separat a través dels disposisitus per restituir-ho a un possible ús comú. És des d'aquest punt de vista que ara us voldria parlar d'un concepte del qual he tingut l'avinentesa d'ocupar-me recentment. Es tracta d'un terme que prové de l'esfera del dret i de la religió romans (dret i religió estan estretament connectats, no només a Roma): profanació [...] I si consagrar (sacrare) era el terme que designava aquesta separació de les coses de l'esfera del dret humà, profanar significava per contra restituir-les al lliure ús dels homes. Es diu profà, segons escrivia el gran jurista Trebaci, en sentit estricte, a allò que era sagrat o religiós i que és restituït a l'ús i a la propietat dels homes”.

Agamben no parla de tot el que hi ha més enllà: tots els delictes consagrats (verbigràcia) als profanadors dels dispositius que els han construit per interessos foscos, ni tots els sacrificis humans que comporta la profanació (el sacrifici se l'enduen només un grapat de persones mentres que el benefici de la profanació és per a tota la societat), ja sigui criticant o atacant institucions, costums o d'altres sistemes de control social que condicionen o limiten les nostres activitats, els nostres comportaments, la nostra llibertat.

Cada dia tinc més clar que no es poden destruir bona part dels dispositius existents en un sol dia, aquells que emparen l'abús, i també que segurament tard o d'hora la necessitat ens hi portarà, però també sé que només un esdeveniment extraordinari ho podria provocar. Mentres esperem podem anar desmuntant-los un a un, que per petit que sigui el resultat que n'obtindrem i per gran que sigui el sacrifici que hi posem, algo quedarà i que, poc a poc, arribarem a un món que comptarà, com a molt, amb dispositius efímers i superables, situació que també s'ha anomenat utopia. Crec que profanar allò que ens fa esclaus és un bon tribut a tots aquells que han fet alguna passa cap endevant. Per tant, la meva estratègia és clara: profana, que algo queda.

Dime qué haces tú por obligación y te diré qué haría yo por necesidad

Dedicado a todos aquellos que dicen que este mundo no funcionaría sin policía o ejércitos, sin dinero o sin horarios; sólo tengo una cosa que decirles, y es que si consiguiéramos ver el mundo a través del prisma de nuestras necesidades, seríamos capaces de afrontar retos muchos más ambiciosos de los que podemos asumir, mirando con estas lentes hechas a medida del que las fabrica.

dijous, 13 d’agost del 2009

Nuestras victorias son invisibles

Nuestras victorias son invisibles, pero existen y son como espectros que pueden aparecer en cualquier momento para dar clarividencia de nuestros éxitos como sociedad en el camino largo y duro hacia la libertad.

Ejemplos no voy a dar, porque no quiero escribir un post largo. Os voy a dar la manera de buscar ejemplos (esto es como lo del pez y la caña). Sólo tenéis que tomar a personas de diferentes generaciones por encima, enseñarles el mundo tal y como es, y luego preguntarles: ¿cómo era esto en tu época?. Así:
- Papá, esos señores de negro salen mucho por la televisión, pero nadie va a la iglesia y pocos se casan, y los que lo hacen sólo buscan una fiesta especial. ¿Cómo era en tu época?
ó
- Abuela, tío, ayer estuve con una chica y nos lo pasamos bien toda la noche, hasta el amanecer, tuvimos relaciones sexuales y nos intercambiamos el teléfono, no sé si llamarla porque fue divertido, pero... ¿cómo era en vuestra época?
ó
- Mira, mamá, yo quiero estudiar humanidades, porque creo que me puede enriquecer como persona y, si encuentro un trabajo, tengo más posibilidades de que ese trabajo sea de mi agrado. ¿Como era en tu época?

...y así hasta el infinito y más allá...

Haced unas cuantas preguntas y comprovaréis que la respuesta siempre empieza con un: "uy, en mi época...". Entonces sabréis que hubo muchos luchadores que vencieron para nosotros, aunque esas victorias fueran invisibles. ¿Alguien duda de que el mejor tributo que podemos hacerles es seguir avanzando, aunque cueste caro?.

dijous, 2 de juliol del 2009

Inconvenients i convenients de ser pobre

L'inconvenient principal de ser pobre és el fet de que per aconseguir un determinat resultat has de fer moltes més coses que els rics; si més no, fer més coses ens ofereix més coneixements i exigeix més esforç: en conseqüència, la supervivència del pobre és molt menys fràgil.

dimarts, 30 de juny del 2009

Sentada por una vivenda digna domingo 5-Julio


Sentada por la Vivienda Digna!


Después de tres años desde las primeras sentadas, seguimos sin derecho a una vivienda.

Millones de viviendas vacías, decenas de miles de hipotecados a punto de acabar en la puta calle y los alquileres a precios inasequibles. La cosa no cambia y los políticos apoyan a los que han causado el problema (en el BMP ‘low cost’ lo comprobamos: http://www.youtube.com/watch?v=E65ogzY54O4). Para colmo los gobiernos financian a los bancos con el dinero de todos, hipotecando nuestro futuro!!!

Ni la vivienda ni el trabajo son mercancías para especular!

Si estas hart@ de buscar piso, si no encuentras alquiler, si te ahoga la hipoteca, si aún no puedes emanciparte… Ven a la sentada que montamos el 5 de Julio!

Buscaremos soluciones y haremos que se nos oiga!

Todo animado con bastante más que música, actividades y buen rollo!!

VEN Y PARTICIPA!

PÁSALO!!!

Videos convocant a la sentada
Preguntes i respostes : http://www.youtube.com/watch?v=oVP9lElYmEg
Que s’hipotequin els polítics : http://www.youtube.com/watch?v=xTPgfeEyItg

Vde VIVIENDA, Assemblea pel Dret a l’Habitatge
vdevivienda.bcn(a)gmail.com http://bcn.vdevivienda.net

dimarts, 9 de juny del 2009

Seguridad y protección

Seguridad. Palabra altisonante, sin duda. Seguro que usted, querido no-lector, ha temblado sólo de advertir que un chalado como el que escribe vaya a tratar este tema. Sí, da miedo ya. Sólo oir la palabra "seguridad" pensamos en gente cometiendo delitos menores (hurtos, robos con intimidación) o delitos grandes (asesinato, violencia) y la necesidad imperante (oh, sí) de la policía para protegernos, y de los ejércitos para liberar nuestra nación (oh, sí -sea cual sea) del enemigo exterior, deseoso siempre de subyugarnos en su paranoia.

Pues yo creía que la seguridad era otra cosa. Sí, cuando pienso en seguridad pienso en lo bien que viviríamos si todo el mundo pudiera ocupar el tiempo a su libre arbitrio, no sólo para cubrir sus necesidades, sino para cubrir sus deseos. ¿Cómo sería usted más seguro? Pues seguramente, usted viviría más seguro si todo el mundo tuviera cubiertas las necesidades básicas (techo, lumbre y alimento), y no llegara nunca a la desesperación. Desgraciadamente no es así, y las carencias de todo tipo suelen explotar ante nuestra indiferencia hacia el germen de la inseguridad. Y nosotros podemos hacer algo más que confiar en la policía o en el gobierno, puesto que nunca estarán donde se les necesita (ellos están por otras cosas, los unos por cobrar su sueldo cada mes para pagar la hipoteca, los otros por ganarse el prestigio que les dará un empleo ridículo pero escandalosamente pagado cuando dejen el cargo).

No necesitamos la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (ni siquiera el Estado, proclamaría yo). Necesitamos seguridad en la satisfacción de nuestras necesidades de cobijo y sustento.

dimecres, 3 de juny del 2009

Això ara seria impensable

"Això ara seria impensable". Aquesta és una frase que està molt de moda darrerament. Normalment es fa servir per dir que la televisió d'avui dia és molt més políticament correcta que la del passat. Jo crec que a aquest fet sempre se li ha dit censura; avui dia tenen molts arguments perquè aquesta censura sigui acceptada (interés del menor, dignitat de les persones, dret d'imatge, ...). Els anys 80 la televisió era molt més crua (aquesta reflexió ve al fil d'un programa de televisió en que es parlava dels quinquis dels 80 i es deia que la televisió i el cinema eren culpables de la delinqüència perquè mitificava els quinquis!!!!). Quina perversió!!! El que succeïa, de fet, és que els periodistes d'aquell moment seguien un codi ètic que els deia que havien de reflexar fidelment la realitat social, doncs aquesta és la seva funció. Moltes coses s'han perdut pel camí. Hi ha problemes que semblen no existir només perquè la televisió no ho passa: el problema és que el problema segueix existint i ningú no el perceb com a problema. Hem passat d'una televisió que mostrava una realitat en tota la seva cruesa a una televisió infantilitzada i subtilment manipulada. No estic demanant programes de succesos ni l'escarni del petit delinqüent, sinó de fer una televisió més humana, perquè amb tota la desgràcia que els anys 80 existia, els periodistes feien l'excercici de donar-la amb criteris professionals; periodísticament parlant, la informació era bona.

Què ens ha passat perquè haguem perdut aquest valor de l'objectivitat d'una manera tan brutal i tan desaparcebuda? Segurament en Chomsky ens donaria moltes pistes, però el cert és que aquí i ara tenim un problema social afegit: la comunicació és de pèssima qualitat. És a dir, tenim un problema amb l'expositor dels problemes. Quan la comunicació es converteix en problema social, em venen ganes de cridar: Houston, tenim un MARRÓN!!!.

dimarts, 26 de maig del 2009

La veritat definitiva sobre el futbol i la política

Demà es jugarà la final entre Barça i Manxester, fet que centrarà l'atenció de tota Catalunya. Molts diem que és l'opi de poble, però què hi ha al darrere d'aquesta situació?. El fanatisme s'expressa com a forma de reconeixement a unes persones que executen la seva feina amb perfecció, no només tècnica, sinó també ètica (cada cop s'exigeix més comportament ètic als esportistes). Els polítics tracten d'aprofitar-se'n perquè pensen que desvia l'atenció respecte de la seva anòmala actuació. Però no n'haurien d'estar tan tranquils, el fútbol és indicatiu de que les persones necessiten trobar algo què admirar i no són precissament ells. És més, com més gran és l'afició pel futbol, més gran és el menyspreu cap els polítics. El dia que tots els fanàtics es cansin de la seva classe política no n'hi haurà prou amb un triplet per calmar la ràbia que, durant el temps de sedació s'haurà acumulat. En relació a la combinació futbol-política, sí que hi ha un menyspreu més gran que la simple indiferència, i és la sobrevaloració de l'altre.

dissabte, 18 d’abril del 2009

Selecció / Selección

Selecció
Vaig estar en un concert molt punkie. Una de les cançons es deia "selecció" (tot i que no n'estic molt segur ni d'això ni del que explico a continuació, doncs la veu no es sentia molt bé, de tal manera que pot ser producte de la meva sòrdida imaginació) i només es cantava "selecció" i després una frase que deia algo així com que el seu propi significat ja és terrorífic. Penseu-hi, aquesta paraula, ja pel seu propi significat, fa por, molta por, i dóna fe del costat més xungo de l'ésser humà. Després penseu què passa si li posem adjectius:
-Selecció nacionals
-Selecció natural
-Selecció genètica
...

Com més hi penses, més por fa!

Selección

Estuve en un concierto muy punkie. Una de las canciones se llamaba "Selección" (aunque no estoy muy seguro ni de esto ni de lo que viene a continuación, puesto que la voz no se oía muy bien, de tal modo que todo puede ser producto de mi sórdida imaginación) y tansolo se cantaba "selección" y después una frase más que decía algo así como que su propio signficado ya era terrorífico. Pensadlo, esta palabra, ya por su propio significado, da miedo, mucho miedo, y da fe del lado más chungo del ser humano. Después pensad en lo que pasa si le ponemos adjetivos:
-Selección nacional
-Selección natural
-Selección genética

¡Cuanto más piensas, más miedo da!