divendres, 13 de juny de 2008

Los esquiroles / Els esquirols

Carta enviada y publicada en el Periódico de Catalunya el 13 de junio de 2008 sobre la huelga de transportistas

Català

Els esquirols
Carlos A. Alonso Espinosa
Barcelona

En resposta a la carta de M. C. Rodríguez Contra els piquets --publicada ahir--, tinc molt clar per què els esquirols tenen mala fama. En una vaga, els vaguistes perden diners, temps, energia i, a vegades, la vida. Si aconsegueixen el que demanen, tothom ha perdut una mica per tenir una mica més que abans. Però si un 20% no fa vaga i aquesta surt bé, aquest 20% s'haurà aprofitat d'un esforç col.lectiu sense perdre res a canvi, i això és injust. Espero que aquesta vaga de transportistes no s'acabi amb ajudes del Govern, ja que així es pagaria amb diners públics l'avarícia dels productors i distribuïdors del petroli; és a dir, la crisi no la pagaria qui l'ha provocat, sinó els que la patim.Castellano

Los esquiroles
Carlos A. Alonso Espinosa
Barcelona

En respuesta a la carta de M. C. Rodríguez Contra los piquetes --publicada ayer--, tengo muy claro por qué los esquiroles tienen mala fama. En una huelga, los huelguistas pierden dinero, tiempo, energía y, a veces, la vida. Si consiguen lo que piden, todo el mundo ha perdido un poco para tener algo más que antes. Pero si un 20% no hace huelga y esta sale bien, este 20% se habrá aprovechado de un esfuerzo colectivo sin perder nada a cambio, y eso es injusto. Espero que la huelga de transportistas no acabe con ayudas del Gobierno, pues así se pagaría con dinero público la avaricia de los productores y distribuidores del petróleo; es decir, la crisis no la pagaría quien la ha provocado, sino los que la sufrimos.